In de kijker - de chirurgijn

Chirurgijn of baardscheerder?

  • Dit is het verhaal van Aert Verwimp, chirurgijn in Geel tussen 1600 en 1635.

 

Ik ben Aert Verwimp, chirurgijn in Geel. Tussen 1600 en 1635 heb ik daar veel zieke mensen kunnen helpen. Ik heb zuster Joanna Donckaerts, moeder-overste van het Geelse gasthuis, behandeld.


In Geel zijn er meer chirurgijns dan dokters. Omdat wij zo handig zijn, worden wij ook wel barbier, baardscheerder of heelmeester genoemd. De dokter is de theoreticus. Hij stelt diagnoses door het bekijken van de tong, het voelen van de pols, het palperen of bekloppen van de buik. Maar vooral door het bestuderen van urinestalen, vandaar de bijnaam 'piskijker'. Wij, chirurgijns, gebruiken daarentegen onze instrumenten. Tijdens mijn opleiding heb ik leren tanden trekken, wonden verbinden en verzorgen, breuken zetten en aderlaten. Na enkele jaren studie heb ik een meesterproef afgelegd bij het Collegium Medicum Antverpiense. Dit medisch college in Antwerpen examineert de bekwaamheid van chirurgijns.


Ik woon samen met mijn vrouw Dimpna Wijnants in het huis op de hoek van de Markt en de Diestseweg. We hebben 7 kinderen.

 


Het huis van Aert Verwimp brandt volledig af in 1643. Wellicht werd de chirurgijn slachtoffer van deze brand, en overlijdt hij aan de gevolgen.

 

 

Bron: M. De Bont, 700 jaar Gasthuis Geel 1286-1986, Geel, St.-Dimpna- en Gasthuismuseum, 1986, p. 21-22.

  • Brandijzer - medische collectie Uit 'Over piskijker, pestdokter en pauwendrek'
  • vlijmpje - medische collectie Uit 'Over piskijkers, pestdokters en pauwendrek'
  • Amputatiezaag - medische collectie Uit 'Over piskijkers, pestdokters en pauwendrek'