Collectie en bruiklenen

De kerncollectie van het Gasthuismuseum bestaat uit de collectie van het Oud Gasthuis en de Sint-Dimpnacollectie.

Kerncollectie

De sterkte van de collecties is dat ze voor 99% historisch gegroeid zijn. Omdat ze op de oorspronkelijke historische site worden gepresenteerd en vanuit de archieven van het Oud gasthuis en de Sint-Dimpnakerk worden belicht en gedocumenteerd, vormen ze een omsloten geheel en samen met de gebouwen en de archieven een uitzonderlijke entiteit.

De collectie van het Oud Gasthuis omvat meubilair, schilderijen, cultusobjecten, objecten m.b.t. volksdevotie, gebruiksvoorwerpen en medische voorwerpen. Ze schetst een overzicht van de verzorging van de arme zieken, van een ziekenhuis in een dorpsgemeenschap en het dagelijkse kloosterleven van de Gasthuiszusters Augustinessen.

De Sint-Dimpnacollectie staat volledig in het teken van de Geelse waanzinheilige Sint-Dimpna en de gezinsverpleging van geesteszieken. Ze bestaat uit archiefmateriaal, foto’s, publicaties, handschriften, bedevaartaandenkens zoals vaantjes, prentjes en ex-voto’s en tastbare elementen van de legende, zoals o.a. een graftegel, brokstukken van de sarcofaag en reliekhouders.

Deelcollecties

Het Gasthuismuseum heeft een bijzondere collectie devotieprenten van meer dan 1.300 stuks. Het prentenkabinet bevat uiteraard tal van Dimpna-afbeeldingen.

Overige deelcollecties zijn:

  • Verzameling bidprentjes van 250.000 stuks. Deze verzameling bevat het oudste in Europa gekende overlijdensberichtje, uit 1654. Genealogen en onderzoekers zijn welkom op afspraak om de databank te raadplegen.
  • Collectie van Geelse bedehuizen: voornamelijk cultusobjecten, vaatwerk en paramenten.
  • Fototheek: prent- en postkaarten met Geelse zichten tussen 1900 en 1960. Ondergebracht in Stadsarchief Geel.
  • Documentatie Van Broeckhoven: Deze heemkundige, die van 1970 tot 1985 raadslid van het museum was, legde tijdens zijn leven een interessant fotoarchief en documentatie over Geel aan.

Bruiklenen

Het Gasthuismuseum werkt graag samen met andere erfgoedinstanties. Aarzel niet om een bruikleenvraag te stellen!