Missie

Een open geest geeft meer

Het Gasthuismuseum is een huis met gezonde ‘Geelzucht’: het streeft naar een open geest in een open stad en streek.

Authentiek in zijn verleden en heden, borgt, onderzoekt en ontvouwt het Gasthuismuseum op duurzame en toegankelijke wijze zijn collectie. Die steunt op de uitzonderlijke historische eenheid en samenhang tussen het gasthuiscomplex, de klooster- en ziekenzorgcollecties, de verhalen over de verzorging op de site en over de wereldwijd geroemde (gezins)verpleging van geesteszieken in de stad.

Het museum is tevens een culturele en sociale ontmoetingsplaats voor de Gelenaars en voor mensen van ver daarbuiten. Want generositeit kent geen grenzen. In samenwerking met de vele culturele partners in de regio werkt het museum aan een fris tentoonstellingsbeleid en een drempelverlagende publiekswerking. Inspiratiebronnen zijn het materiële en immateriële erfgoed van het kloostercomplex, de traditie van de Sint-Dimpnalegende, de gezinsverpleging en de cultuur in Geel en de Kempen.

Het museum deelt in alle openheid zijn expertise met de regio. Essentieel is de goed uitgebouwde wisselwerking tussen museummedewerkers, collectie, gemeenschap en zorginstellingen. Ze inspireren elkaar, verbreden het draagvlak en versterken de betrokkenheid.